AGGER Elektronik realizuje szkolenia z obsługi systemów klimatyzacji wentylacji chłodzenia grzewczych i ich oprogramowania. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników operatorskich do obsługi i zarządzania systemem na obiektach. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami teoretycznymi działania i budowy systemu klimatyzacji zwłaszcza części dotyczącej jego sterowania. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników operatorów danego obiektu, szkolenia dedykowane.